Vrátenie, výmeny a reklamácie v internetovom obchode Distance.sk

Výmeny

S cieľom vrátiť tovar vykonajte vrátenie nakúpeného produktu, a potom podajte novú objednávku.

 

Vrátenia

Pokiaľ obdržaný produkt nespĺňa Vaše očakávania môžete vykonať vrátenie v priebehu 30 dní. Pamätajte,že úplnému vráteniu podlieha len nepoužívaný tovar.

S cieľom vykonať vrátenie, kliknite:

Vrátenie objednávky

Po vyplnení formulára vrátení, obdržíte č. RMA vrátenia, ktoré umožňuj sledovanie statusu vrátenia.

Spôsoby vrátenia:

  Informujeme, že náklady na odoslanie balíka hradí kupujúci. Vrátenie je treba odoslať na adresu:
  CzechLogistic – Distance. S.A.
  ul. Budovateľská 1234 (123kurier DEPO)
  03853 Turany

  Prosíme o uvedenie na balíku presnej vrátnej adresy, v opačnom prípade nebude možné lokalizovať zásielku.

Ako prípraviť tovar pre vrátenie:

 • 1. Produkt v originálnom balení vložte do kartónu alebo iného zabezpečovacieho obalu.
 • 2. Do balíku pripojte obdržané č. RMA vrátenie (napr. #800000999)
 • 3. K balíku pripojte potvrdenie o nákupe (individuálna faktúra alebo faktúr s DPH)

 

 

Reklamácie

Všetky nakúpené tovary podliehajú predpisu o 24-mesačnej zodpovednosti predávajúceho. Reklamovaný produkt sa odovzdáva pre posúdenie nezávislým odhadcom. O rozhodnutí bude zákazník informovaný v priebehu 14 dní od obdržania zásielky s vrátením. Reklamácii nepodliehajú škody, ktoré vzniknú zavinením používateľa v dôsledku nezhodnej s návodom na použitie a/alebo údržbu a poruchy, ktoré vznikli v dôsledku zlého uchovávania, používania produktu nie v súlade s jeho určením, mechanického poškodenia alebo mimoriadnych udalostí.

S cieľom podať reklamáciu, vytlačte reklamačný formulár, ktorý je dostupný nižšie. Vyplňte údaje a odošlite produkt spolu s originálom potvrdenia o nákupe, na adresu uvedenú vo formulári. Prosím o umiestnenie, vo viditeľnom mieste na balíku, dopisok „Reklamačné oddelenie“. Takáto funkcia významne zlepší a zrýchli proces skúmania reklamácie. Spotrebiteľ môže využiť mimosúdne spôsoby riešenia reklamácií a uplatňovania nárokov. Aby využiť možnosť mimosúdneho riešenia sporov týkajúcich sa webových nákupov, môže potrebiť podať sťažnosť prostredníctvom úniovej internetovej platformy ODR, dostupnej na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Nutné formuláre

ELEKTRONICKÝ FORMULÁR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

FORMULÁRA VRÁTENÍ

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

To Top